Seizoen 2015

Het afgelopen jaar, 2015, was een in allerlei opzichten dubbel jaar. Enerzijds het euforische gevoel van de nasleep van de succesvolle productie IJZER! die Niweto samen met SPOT in november 2014 vier keer succesvol in de DRU Cultuurfabriek uitvoerde en anderzijds de voorbereiding op het jaar 2015. Met regisseur Theo Menting, die we o.a. van Vrolijk uit Kilder kenden, is gekozen voor een tweetal korte stukken van Bert Edelenbosch, Rouwkost en Nadien, die met een kleine groep spelers (Monique Eugelink, Monique Booman, Bob, Els, Hilde en Frank) in november 2015 op de planken zouden worden gebracht, twee keer in het Koningin Beatrixcentrum en tweemaal in De Gruitpoort in Doetinchem. Tot aan de zomervakantie is hard gewerkt aan het zetten van beide stukken en rol inleving. Na de zomer zouden we de verdieping gaan zoeken in beide stukken. Op dat moment openbaarde zich bij Hilde de ziekte die een intensief behandelplan zou vragen en een verdere deelname aan de productie onmogelijk maakte. De spelersgroep heeft op dat moment samen met de regisseur besloten om de productie stop te zetten en in 2015 geen uitvoering te verzorgen. Dit is via de website aan alle volgers van Niweto gecommuniceerd. Hoe jammer we het ook vonden, het is met het oog op de productie een beslissing geweest waar we nog steeds ten volle achter staan.
Voor 2015 is wel een aantal andere activiteiten ondernomen, zoals een bijdrage aan de Wehleriade in juni door Hilde, Ton, Monique Booman, Els en Bob en in december 2015 aan het Dickensfestival in Bronkhorst (Simone, Monique Booman, Els, Ko, Bob, Kees, Maike, Henk en Dorine). Dit wederom met groot succes. In november 2015 is met een grote groep leden van Niweto een improvisatieavond belegd met de Arnhemse acteur Robert van Leeuwen. Een succesvolle avond en zeer leerzaam, mogen we achteraf vaststellen.
Door Kees is met het oog op het seizoen 2016 een regisseur gezocht, maar deze heeft om legitieme redenen afgezegd. We zijn nu op zoek naar een andere regisseur die we hopelijk spoedig kunnen vinden. De bedoeling voor dit jaar is om een aantal korte scènes (eenakters, sketches, liedjes en anderszins) aan elkaar te verbinden met een rode draad, een beetje ä la het concept van Morgen lach je erom.
Tot slot kan nog worden gemeld, dat de subsidie van het Rabo Coöperatiefonds, t.w.v. € 2.850 eind 2015 is verzilverd. Hiervoor zijn toneelmicrofoons, een multiplayer en andere hierbij horende apparatuur en kabels aangeschaft.