Seizoen 2010-2011

Jaarverslag Niweto
Theaterjaar 2010-2011 ‘Bad-Slippers’

Het afgelopen jaar was, na alle drukte rondom het jubileumjaar, een rustig theaterjaar met een jaarlijkse voorstelling en een beperkt aantal extra activiteiten.

Onder regie van Koos Dam uit Velp is door een zevental spelers hard gewerkt aan de opvoering van de klucht Bad-Slippers van John Graham. Het stuk is drie keer met groot succes opgevoerd in maart en april. Twee keer in de toneelzaal van het Koningin Beatrixcentrum in Wehl en één avond in de “Kleine Wegenerzaal” van het nieuwe Amphion. In totaal mochten we 353 betalende bezoekers ontvangen. Het aantal bezoekers is niet gering, maar de entreegelden brachten niet genoeg op genoeg om kostendekkend te zijn.

Voorafgaand aan de voorstellingen is ongeveer 35 keer gerepeteerd in accommodatie De Horst in Nieuw Wehl. Voor een klein aantal extra repetities is ook gebruik gemaakt van de ruimte bij Fatima Banningshof). Ook werden er twee werkzondagen ingelast en een werkweekend in Doorweth. Alles was tijdens de uitvoeringen weer prima verzorgd, door de inzet van een groot aantal spelende en ook niet-spelende leden. Er is veel werk verzet voor het decor, vervoer, techniek, opbouw van podium en tribune, organisatie voorstelling (met o.a. een goed verzorgde loterij) en PR.

Om minder last te hebben van concurrentie van andere toneelverenigingen, theatergezelschappen en andere evenementen heeft het bestuur, na een ledenraadpleging via de mail, besloten het toneelseizoen anders op te bouwen: er wordt in november/december begonnen met improvisaties en na de kerstvakantie in januari begonnen met de repetities. De uitvoering vindt dan begin november plaats.

Extra activiteiten
Zoals gebruikelijk hebben enkele leden weer hun bijdragen geleverd aan de intocht van Sinterklaas in Nieuw Wehl en het bezoek van de Sint aan school.

Op zaterdag 18 december wandelde een aantal gegoede dames wandelde rond in Bronkhorst tijdens het jaarlijkse Dickensfestival. Later probeerden vier “wijven” de spullen van de overleden vrek Scrooge aan de man te brengen. Een prachtig winters decor in het kleinste stadje, een geslaagde bijdrage aan dit evenement en een gezellige dag voor Simone, Hilde, Angelique en haar collega Jasja.

Op 18 februari heeft een aantal leden deelgenomen aan de workshop “de vloer op’ van Adelheid Roosen, georganiseerd door het SAK, samen met leden van andere verenigingen in de buurt. Een hele bijzondere avond, voor spelers en publiek.

Niweto heeft haar medewerking verleend aan de 4 mei viering in Wehl. We hebben daar een tweetal gedichten voorgelezen.

Annelies en Hilde hebben op 25 mei de Open Dag van het verzorgingshuis in Vorden bezocht als de zussen Bep en An, op zoek naar passende huisvesting.

Niweto heeft een acte-de-présence gegeven tijdens het afscheid van Henk Raben, oud-directeur van Amphion.

De geplande jaarlijkse collecte voor het Anjerfonds is afgelast in verband met een overlijden in Nieuw Wehl.

Een aantal leden is druk bezig met de voorbereidingen voor de ledenraadvergadering van de Rabobank, waar Niweto op 27 september 2011 voor de presentatie zal zorgen.