Seizoen 2009-2010

Jaarverslag Niweto
Theaterjaar 2009-2010 ‘Jubileumjaar’

Het afgelopen jaar was een druk theaterjaar, met diverse activiteiten in het kader van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Doel: zichtbaar zijn in Wehl en Nieuw Wehl en onze diversiteit laten zien. Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een groot aantal donateurs, het Beatrixfonds en het Fortisfonds.

Alle jubileumactiviteiten hadden hun eigen PR-uitingen. Ook zijn er verschillende PR-momenten geweest. Hieronder een opsomming van onze “zichtbaarheid” in de dorpen Wehl en Nieuw Wehl.

Jubileumkrant
In november 2009 hebben we huis-aan-huis in Wehl en Nieuw Wehl een jubileumkrant verspreid. Een eenmalige uitgave, met daarin interviews met oud-leden en leden, een overzicht van alle gespeelde stukken, de activiteiten die in het jubileumjaar worden gehouden en natuurlijk heel veel foto’s. De krant geeft een mooi overzicht van die 50 jaar. De krant is ook opgestuurd naar de vaste achterban en op de website te zien. De krant is positief ontvangen.

Kerstvoorstelling Een kaartje voor jou!
Het jubileumjaar start eind december 2009 echt met een bijzondere zelfgeschreven kerstvoorstelling in de kerk van Nieuw Wehl. Onder leiding van Karin Melgers uit Doetinchem is, vanaf juni 2009, door 16 spelers en vijf bandleden hard gerepeteerd. De sfeervolle voorstelling werd twee keer met groot succes in de kerk van Nieuw Wehl opgevoerd. Helaas viel de publieke belangstelling tegen, door de hevige sneeuwval op zondag. In totaal hebben we 235 betalende bezoekers gehad.

Aan de kerstvoorstelling hadden we een goed doel gekoppeld, met als resultaat: een substantiële donatie voor Pater Toon te Dorsthorst voor zijn werk in Suriname.

Pronkzitting Nieuw Wehl
Zeven leden hebben in januari 2010 de prinsenpresentatie geschreven en verzorgd tijdens de pronkzitting van het Nieuw Wehlse carnaval. Ook werd er nog een sketch aan het schoolhek opgevoerd. Het publiek en de bestuurders van de carnavalsvereniging hebben enthousiast op onze bijdragen gereageerd.

Jeugdvoorstelling Pudding Tarzan
De groepen 3 t/m 8 van basisschool Het Timpaan konden op 20 en 21 mei 2010 onder schooltijd de voorstelling Pudding Tarzan bezoeken. Daarnaast hebben we nog twee vrije voorstellingen gehouden. Voorafgaand aan de voorstellingen is ongeveer 20 keer gerepeteerd, door elf spelers, in accommodatie De Horst in Nieuw Wehl, onder leiding van regisseur Caro Wicher. Ook werden er twee werkzondagen ingelast. Alles was tijdens de uitvoeringen prima verzorgd, door de inzet van een groot aantal spelende en ook niet-spelende leden. De schoolleiding was heel tevreden over de samenwerking en over het eindresultaat. De voorstellingen zijn mede door een financiële bijdrage van school mogelijk geworden. In totaal hebben we 128 betalende bezoekers gehad.

Wehleriade
Vijf leden waren ’s middags aanwezig op de jaarlijkse Wehlse braderie, als ‘bandenplakkers’ en ‘rode vrouwen op zoek naar het vogeltje’. Straattheater in zijn pure vorm.

Clinic
Onder leiding van acteur/regisseur Joep Sertons zijn 15 leden op zaterdag 11 september aan de slag gegaan met improvisaties en spelscènes. Dit om het spelplezier en spelniveau te verhogen en om een gezellige dag samen te hebben, onder leiding van de bekende professional. De dag werd afgesloten met een feestavond voor alle leden.

Dit jaar hebben we twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Monique en Ton.

Extra activiteiten
Zoals gebruikelijk hebben we weer onze bijdragen geleverd aan de intocht van Sinterklaas in Nieuw Wehl en het bezoek van de Sint aan school.

In mei hebben we weer meegedaan aan de landelijke collecte voor het Anjerfonds en in NieuwWehl een mooi bedrag opgehaald voor het fonds.

Natuurlijk zijn dit jaar de voorbereidingen begonnen voor de klucht BadSlippers in 2011.