Seizoen 2011-2012

Jaarverslag Niweto
Theaterjaar 2011-2012 ‘Morgen lach je er om’

Om minder last te hebben van concurrentie van andere toneelverenigingen, theatergezelschappen en andere evenementen heeft het bestuur, na een ledenraadpleging via de mail, besloten het toneelseizoen anders op te bouwen: er is in december begonnen met improvisaties en in januari zijn de repetities van start gegaan. Na een break in de zomer, zijn de repetities in september weer gestart. De uitvoeringen vonden begin november plaats.

Onder regie van Herman Janssen uit Arnhem en muzikale begeleiding van Zwaan Stam hebben 12 spelers hard gewerkt aan het tot stand komen van het programma ‘Morgen lach je er om’. Een samengesteld programma van scènes, afgewisseld met liedjes. Het stuk is vier keer met groot succes opgevoerd op 2, 3, 10 en 11 november, in de toneelzaal van het Koningin Beatrixcentrum in Wehl. In totaal mochten we 481 betalende bezoekers ontvangen.

Het proces om tot een goede keuze van het stuk te komen verliep moeizaam. Aanvankelijk stond Shakespeare in Love op de rol, maar dit zou qua bezetting niet rond komen. Er zijn diverse titels genoemd en stukken gelezen. Uiteindelijk is gekozen voor een programma met korte scènes en liedjes. De basis van het stuk heeft regisseur Herman aangedragen en samen met spelers en Zwaan is de inhoud verder vormgegeven.

Voorafgaand aan de voorstellingen van ‘Morgen lach je er om’ is ongeveer 30 keer gerepeteerd in accommodatie De Horst in Nieuw Wehl. Ook werden er werkzondagen ingelast en een werkweekend in Doorwerth. Alles was tijdens de uitvoeringen weer prima verzorgd, door de inzet van spelende en niet-spelende leden en ook partners. Er is veel werk verzet voor het decor, vervoer, techniek, opbouw van podium en tribune (2x), organisatie voorstelling (met o.a. een goed verzorgde loterij) en de PR. Een vrijdagavond en vooral zaterdag flyeren in de PLUS heeft veel aandacht opgeleverd. Het bestuur spreekt wel haar zorg uit over de bereidheid om hand- en spandiensten te verrichten tijdens de voorstellingen. Er hadden bijvoorbeeld meer loten verkocht kunnen worden.

De (actieve) groep wordt steeds kleiner. Via een openbare repetitie, ‘talenten’ direct benaderen en via een advertentie is geprobeerd nieuwe leden te werven. Er waren een paar geïnteresseerden tijdens de improvisatie aanwezig, maar deze heeft verder geen nieuwe leden opgeleverd.

In het bestuur is er extra aandacht geweest voor de financiën, ook omdat de afgelopen jaren de exploitatie met een negatief saldo werd afsloten.
Als oorzaken voor het tegenvallend financieel resultaat van vorig jaar zijn genoemd:
– Dalende bezoekersaantallen
– Hogere regiekosten
– Wegvallen sponsoring drukwerk
Naast het verplaatsen van het seizoen om het bezoekersaantal te laten stijgen, is ook de toegangsprijs omhoog gegaan en is er strenger gelet op de uitgaven, met name verteringen tijdens de voorstellingen. Daarnaast is de contributie iets verhoogd. Ook zijn er extra activiteiten ontplooid, die inkomsten opbrachten. Dit heeft dit jaar in ieder geval tot een positief financieel resultaat geleid.

Extra activiteiten
Een aantal leden heeft de presentatie van de ledenraadvergadering van de Rabobank, op 27 september 2011, verzorgd. Frank en Hilde zorgden ervoor dat de avond aan elkaar gepraat werd, er was een heus ontvangstcomité, een mysterie-gast en er waren diverse Rabo-reclamefilmpjes te zien. Een zeer geslaagde opdracht, die ook zeer gewaardeerd werd door de Rabobank.

Op 8 en 9 november 2011 waren we in tweetallen aanwezig tijdens Ladies Style in de Radstake, met verborgen theater.

Ben en Henk Reuling zijn door het bestuur in het zonnetje gezet. Beiden waren ongeveer 50 jaar lid van Niweto.

Zoals gebruikelijk hebben enkele leden weer hun bijdragen geleverd aan de intocht van Sinterklaas in Nieuw Wehl en ook aan de Jeugdpronkzitting van de Lollige Snuiters.

Op zaterdag 17 en zondag 18 december 2011 wandelde een aantal gegoede dames en heren rond in Bronkhorst tijdens het jaarlijkse Dickensfestival. Later probeerden vier “wijven” de spullen van de overleden vrek Scrooge aan de man te brengen. Een geslaagde bijdrage aan dit evenement en een gezellige dag voor Angelique, Henk, Monique B., Els, Ton en Hilde.

In mei 2012 hebben we weer de jaarlijkse collecte voor het Anjerfonds gelopen in Nieuw Wehl.

Eind juni hebben we ’s middags op de Wehleriade gelopen als een groep Spaanse torero’s, bruidje op zoek naar de bruidegom, potloodventer en artiesten op zoek naar het podium.

En ook in december 2012 waren we aanwezig in Bronkhorst, Dit keer met 8 mensen: de groep van vorig jaar aangevuld met Claudia en Susanne.

Aan het eind van het seizoen hebben twee leden hun lidmaatschap opgezegd: Hein en Peet.
En we moesten afscheid nemen van Dies.