Seizoen 2013

Jaarverslag Niweto
Theaterjaar 2013 ‘Vier liefdes en de dood’

Onder regie van Joke Kok hebben 18 spelers hard gewerkt aan het toneelstuk ‘Vier liefdes en de dood’, geïnspireerd op de film Four Wedding and a Funeral. Het stuk is drie keer met groot succes opgevoerd op 15, 16 en 17 november, in de toneelzaal van het Koningin Beatrixcentrum in Wehl. In totaal mochten we 470 betalende bezoekers ontvangen.

De bewerking van de film, door een theatergroep uit Amsterdam, lag al een tijd op de plank en dit jaar moest het gebeuren. Echter, het rond krijgen van de rolverdeling (zeker wat de mannen betreft) verliep moeizaam. Pas laat in het seizoen waren er voldoende spelers en zes weken voor de uitvoering vond er nog een rolwisseling plaats. Twee spelers van Theatergroep SPOT hebben meegedaan en een aantal nieuwe spelers heeft als aspirant-lid meegespeeld.

Voorafgaand aan de voorstellingen van ‘Vier liefdes en de dood’ is ongeveer 30 keer gerepeteerd in accommodatie De Horst in Nieuw Wehl. Ook werden er werkzondagen ingelast en een werkweekend in Arnhem. Alles was tijdens de uitvoeringen weer prima verzorgd, door de inzet van spelende en niet-spelende leden en ook partners. Er is veel werk verzet voor het decor, vervoer, techniek, opbouw van podium en tribune, organisatie voorstelling en de PR. Een vrijdagavond en vooral zaterdag flyeren in de PLUS heeft veel aandacht opgeleverd. De publieke belangstelling was groot en de reacties overwegend positief.

Tijdens het seizoen zijn er mogelijkheden onderzocht voor een gezamenlijke productie met theatergroep SPOT. Het verzoek kwam van SPOT om met twee verenigingen samen een stuk te brengen. Na overleg met de leden zijn Kees en Jan Freriks aan de slag gegaan en hebben een toneelstuk geschreven over de DRU. De besturen hebben de voorwaarden voor de samenwerking besproken en al voorbereidingen getroffen voor het nieuwe seizoen.

Dit jaar is de nieuwe website in de lucht gegaan en we zijn inmiddels ook actief op Facebook. Er is een artikel over de beginjaren van Niweto geschreven voor het blad van de Wehlse Oudheidkundige vereniging.

Frank en Annelies hebben deelgenomen aan de kennismakingsdag met beginnende regisseurs in Huis van Puck in Arnhem. Susanne en Frank zijn bij een thema-avond over sponsoring en financiën geweest in de Gruitpoort.

Extra activiteiten
Niweto-leden hebben weer deelgenomen aan diverse extra activiteiten, naast de jaarlijkse voorstelling. Een opsomming volgt hieronder.

Een aantal leden heeft de Open Dag van zorgcentrum Oldershove op zaterdag 23 maart met ‘verborgen’ theater opgefleurd.

Tijdens de Theaterproeverij, georganiseerd door het Steunpunt Amateurkunst op 6 april 2013, lieten diverse amateurtoneel- en theatergroepen zien waar ze mee bezig zijn. Niweto trad op met een aantal scène´s uit ´Morgen lach je er om´.

Kees heeft namens Niweto, in mei 2013, de jaarlijkse collecte voor het Anjerfonds gelopen in Nieuw Wehl.

Tijdens de Wehlriade was een drietal leden actief met verborgen theater op straat.

Niet-horen, niet-zien en niet-zwijgen waren als ontvangstcomité aanwezig bij de receptie van het jubileumfeest van het Jongerenwerk/Jongerenpastoraat Nieuw Wehl, op zondag 23 juni 2013.

Bij de kazerne in Doetinchem en Zutphen hebben we diverse rollen gespeeld (slachtoffer, bezorgde moeder, onverzettelijke ondernemer) tijdens de training van de brandweer op een klein blusvoertuig, in september 2013.

Op 14 en 15 december 2013 waren we weer aanwezig tijdens het jaarlijkse Dickensfestival in Bronkhorst, Dit keer met 6 mensen en de uitnodiging voor volgend jaar is al weer binnen.

Aan het eind van het seizoen heeft Mendy haar lidmaatschap opgezegd. Een nieuwe lid, Bob van Oosten, kunnen we aan de ledenlijst toevoegen.
En we moesten afscheid nemen van Henk Reuling.