Theatergroep niweto

Theatergroep Niweto uit Nieuw-Wehl is in 1960 opgericht. Het is één van de toonaangevende amateurtheatergezelschappen in de regio.

Niweto is een vereniging die de uitdaging niet schuwt en waarbij de ontwikkeling van individuele spelers naar een voor een amateurvereniging redelijk hoog niveau centraal staat. Niweto brengt jaarlijks een voorstelling met telkens een nieuwe professionele regisseur, waarbij gestreefd wordt naar kwaliteit. Elke productie, hoe groot of klein ook, moet een uitdaging zijn om er uit te halen wat er in zit.

Repertoire
Als doel is gesteld de spelers nieuwe uitdagingen te geven, maar daarbij de wensen van het publiek niet uit het oog te verliezen. De vereniging wil een zo groot mogelijke groep theaterliefhebbers in de regio met meerdere vormen van theater in aanraking brengen: literair drama, een thriller, (tragie)komedies en musicals. Toneel is de basis, maar de spelers hebben al diverse keren laten zien dat ze alle vormen van theater (spel, zang, beweging en dans) in huis hebben.

Sinds 1985 werkt Niweto met betaalde regisseurs van buiten de vereniging. Tot dan toe werd de regie altijd gedaan door iemand uit de vereniging. Een ommekeer binnen de vereniging: er werd duidelijk welke leden er alleen voor de gezelligheid kwamen en wie er naast gezelligheid ook hart voor toneel had en nieuwe dingen aandurfde. Niweto heeft met verschillende regisseurs gewerkt en slaagt er elk jaar in anders werkende regisseurs binnen te halen, hetgeen leidt tot verbetering van het niveau.
Het is goed om eigen grenzen te verkennen of te verleggen. Daarom zijn leden ook actief met improvisaties en straattheater, en treden ze soms op tijdens de Nieuw-Wehlse pronkzitting bij de carnaval of op de Wehleriade.

Aantal leden
Op dit moment kent de vereniging ongeveer 25 leden, tussen de 25 en 70 jaar. Niweto is een enthousiaste club, waarin mensen veel voor elkaar over hebben. Daarnaast kan Niweto een beroep doen op een grote groep vrijwilligers, die altijd bereid is de handen uit de mouwen te steken

Het hoogtepunten tot nu toe zijn de musicals ‘Foxtrot’ en ‘Little Shop of Horrors’, die in 2000 en 2007 opgevoerd werden. En natuurlijk de productie IJZER! in 2014, een zelfgeschreven muziektheaterstuk, samen met Theatergroep SPOT uit Doetinchem.