Seizoen 2014

Samen met theatergroep SPOT, onder regie van Annelies van Rijssen, hebben 20 spelers hard gewerkt aan het muziektheaterstuk ‘IJZER!”. Het stuk is geschreven door Kees Hagens en Jan Freriks en Kees schreef ook de liedjes. Het spektakel is vier keer met groot succes opgevoerd in de DRU Cultuurfabriek op 20, 21, 22 en 23 november. In totaal mochten we 1271 betalende bezoekers ontvangen.

Nadat in december 2013 een eerste kennismaking heeft plaatsgevonden tussen de regisseur, Annelies van Rijssen, de spelersgroepen van de twee verenigingen en de muzikaal leider Jac Groen, worden eind januari 2014 de rollen verdeeld en wordt gestart met de repetities. De eerste repetities wordt de aandacht vooral gericht op rolverdieping; spelers moeten de persoon die ze spelen leren kennen en moeten ook de andere karakters leren kennen. Ondertussen leggen de schrijvers Jan Freriks en Kees Hagens de laatste hand aan een aantal scênes. Liedjesschrijver Hagens levert in april de laatste liedjes af. Begin april besluit de leiding de samenwerking met de muzikaal leider te beëindigen en een andere dirigent te zoeken. Deze is eind april gevonden, in de persoon van Hein Harmsen. In mei starten de muziekrepetities met de band. Na drie muziekrepetities is de band klaar voor het oefenen met de spelersgroep. Eind mei starten ook de eerste zangrepetities met de spelersgroep. De repetities lopen door tot in juni. De laatste repetitie bestaat uit een volledige doorloop van het stuk, compleet met muziek en zang.

De werkzaamheden op het gebied van kleding, decor, buitentheater, organisatie van de voorstelling (waaronder kaartverkoop) vangen in februari aan en komen in mei goed op gang. Voor elk van de genoemde terreinen is een commissie samengesteld, met een hoofd. De hoofden van de commissies rapporteren de voortgang en eventuele knelpunten aan de projectleiding. Op deze manier wordt vlot gewerkt en worden problemen tijdig gesignaleerd en aangepakt.

In de tweede week van juni wordt een donateursactie uitgevoerd. Bedrijven in de regio Wehl en de regio Ulft worden per brief aangeschreven en daarna telefonisch benaderd met de vraag donateur te worden. Deze actie levert ruim € 4.000 op.

Tot aan de zomer verschijnen enkele artikelen in de regionale krant (De Gelderlander) en in huis aan huis bladen. Ook wordt de website gebouwd www.ijzer2014.nl.

Op 12, 13 en 14 september is er een repetitieweekend in Bontebrug. Op vrijdagavond wordt alleen muziek en zang geoefend. Zaterdag wordt besteed aan het toneelspel en zondag wordt een volledige doorloop uitgevoerd, compleet met band, zang, muziek en toneelspel.
Vanaf september verschijnen er artikelen in de Gelderlander en in verschillende regionale huis aan huis bladen. Op zondag 26 oktober flyeren we in Ulft. In alle brievenbussen in Ulft wordt een flyer over onze voorstelling afgeleverd.
In de loop van oktober worden de repetities verplaatst naar de werkplaats van Bouwbedrijf Teunissen in Nieuw Wehl. Hier kan het volledige decor worden opgebouwd. Het decor bestaat uit een steiger van 4 meter hoog en 16 meter breed. Het is van belang hiermee te oefenen omdat de scênes zich afspelen op de begane grond en op de eerste verdieping van de steiger.

Begin november ronden de verschillende commissies hun werkzaamheden af. Woensdag 19 november zijn we om 7 uur met een groep van 20 mensen aanwezig bij het theater in DRU cultuurfabriek in Ulft, om tijdig te kunnen beginnen met het opbouwen van de steiger en het decor.
Op 20 november geven we de eerste voorstelling. Het publiek wordt reeds bij aankomst op het terrein ontvangen door een drumconcert op olievaten van schutterij de Eendracht. Deze slagwerkpartij is door de dirigent van de Eendracht speciaal voor deze gelegenheid geschreven en gerepeteerd. Het terrein wordt verder sfeervol verlicht door brandende olievaten en licht. Tussen de entree en de toegang tot de zaal wordt het publiek door een ruimte geleid waarin de skyline van de voormalige DRU Fabriek is te zien en waar fabrieksgeluiden klinken. De uitverkochte voorstellingen worden gegeven van 20 tot en met 23 november en zijn succesvol, met ruim 1300 bezoekers en een mooie recensie in de Gelderlander.

Coöperatiefonds Rabobank
Op dinsdagavond 11 november ontving Niweto een cheque t.w.v. 2700 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds, voor de aanschaf van toneelmicrofoons. Frank en Kees gaven een (onverstaanbare) presentatie voor zo’n 100 Rabobank-leden. De leden mochten op vijf projecten stemmen. Niweto werd maar liefst 2e, wat een bonus van 150 euro opleverde! Dus het werd uiteindelijk een bedrag van 2850 euro.

Extra activiteiten
Niweto-leden hebben weer deelgenomen aan diverse extra activiteiten, naast de jaarlijkse voorstelling. Omdat we dit jaar niet in Wehl speelden, waren we voornemens ons extra te laten zien in Wehl. Een opsomming van de extra activiteiten volgt hieronder.

Theaterproeverij op 22 maart 2014
Diverse amateurtoneel en theatergroepen lieten zien waar ze mee bezig zijn. Niweto was aanwezig op de Theatermarkt in de Gruipoort. Er was weinig publieke belangstelling.

4 en 5 mei viering 2014
Onze bijdrage aan de 4 mei bijeenkomst in Wehl bestond uit een zelfgeschreven voordracht over vrijheid, door Frank en Hilde.

Wehleriade 25 juni 2014
Tijdens de Wehlriade waren zes leden actief op straat, als goedlopend restaurant.

Marketenstersdag 19 oktober 2014
Schutterij De Eendracht uit Nieuw Wehl was ‘gastvrouw’ voor de gezellige dag voor marketensters van de schutterijen in de regio. Els en Annelies waren aanwezig voor een live-verslag voor RTL.

Dickensfestival
Op 20 en 21 december 2014 waren we weer aanwezig tijdens het jaarlijkse Dickensfestival in Bronkhorst, Dit keer met 11 personen, waaronder de kinderen Cas en Ann en ook Ko is speciaal gevraagd om als Scrooge mee te doen.

Leden
Aan het eind van het seizoen heeft Jitske haar lidmaatschap opgezegd, want zij gaat dichter bij huis toneelspelen. Hennie Arts is lid geworden.