Decorbouw


De decorcommissie is gestart met de bouw van het decor.